برندینگ (برندسازی)

Branding

موفقیت یک برند به عوامل بسیاری از جمله کیفیت ، نحوه فروش ، قیمت ، نحوه عرضه و … بستگی دارد . اما جدا از موارد فوق برای درخشیدن یک برند و رشد سریع آن در بازار رقابت که روز به روز بر تعداد رقبا افزوده می شود ، همواره مواردی کلیدی همچون نامی مناسب و مرتبط ، شعار تبلیغاتی هدفمند ، برگزیدن بازار هدف اصلی ، لوگو مناسب ، راه ارتباطی مناسب و … می توانند تا همانند یک سکوی پرتاب اصولی شما را رو به جلو پرتاب کنند .

حال همه ی این کلیدهای موفقیت را در پکیج هایی به صورت یکجا عرضه می کنیم تا شاهد پیشرفت روزافزون شما باشیم . به خاطر داشته باشید که جلوه پرداز همان سکوی پرتاب شماست !

لطفا در صورت داشتن هرگونه سوال با ما در تماس باشید .

¤ بسته یک ¤

انتخاب نام مناسب ×

شعار تبلیغاتی ×

طراحی لوگو پلن سه

انتخاب نام دامنه ×

طراحی سایت

طراحی صفحات پایه

سایت فروشگاهی ×

تولید محتوا ×

درج محصول ×

تیزر تبلیغاتی ×

ست اداری ×

مشاوره سوشال مدیا ×

مشاوره اولیه ×

2/000/000 تومان

¤ بسته دو ¤

انتخاب نام مناسب ×

شعار تبلیغاتی ×

طراحی لوگو پلن چهار

انتخاب نام دامنه

طراحی سایت

طراحی صفحات پایه

سایت فروشگاهی ×

تولید محتوا ×

درج محصول ×

تیزر تبلیغاتی ×

ست اداری ×

مشاوره سوشال مدیا ×

مشاوره اولیه ×

3/000/000 تومان

¤ بسته سه ¤

انتخاب نام مناسب

شعار تبلیغاتی ×

طراحی لوگو پلن چهار

انتخاب نام دامنه

طراحی سایت

طراحی صفحات پایه

سایت فروشگاهی ×

تولید محتوا 20

درج محصول ×

تیزر تبلیغاتی ×

ست اداری ×

مشاوره سوشال مدیا ×

مشاوره اولیه ×

3/500/000 تومان

¤ بسته چهار ¤

انتخاب نام مناسب ×

شعار تبلیغاتی ×

طراحی لوگو پلن چهار

انتخاب نام دامنه

طراحی سایت

طراحی صفحات پایه

سایت فروشگاهی 

تولید محتوا 20

درج محصول 10

تیزر تبلیغاتی ×

ست اداری ×

مشاوره سوشال مدیا ×

مشاوره اولیه ×

4/000/000 تومان

¤ بسته پنج ¤

انتخاب نام مناسب

شعار تبلیغاتی 1

طراحی لوگو پلن پنج

انتخاب نام دامنه

طراحی سایت

طراحی صفحات پایه

سایت فروشگاهی ×

تولید محتوا 30

درج محصول ×

تیزر تبلیغاتی ×

ست اداری ×

مشاوره سوشال مدیا ×

مشاوره اولیه 

4/500/000 تومان

¤ بسته شش ¤

انتخاب نام مناسب

شعار تبلیغاتی 1

طراحی لوگو پلن پنج

انتخاب نام دامنه

طراحی سایت

طراحی صفحات پایه

سایت فروشگاهی 

تولید محتوا 30

درج محصول 20

تیزر تبلیغاتی ×

ست اداری ×

مشاوره سوشال مدیا ×

مشاوره اولیه

5/000/000 تومان

¤ بسته هفت ¤

انتخاب نام مناسب

شعار تبلیغاتی 2

طراحی لوگو پلن شش

انتخاب نام دامنه

طراحی سایت

طراحی صفحات پایه

سایت فروشگاهی ×

تولید محتوا 50

درج محصول ×

تیزر تبلیغاتی ×

ست اداری ×

مشاوره سوشال مدیا

مشاوره اولیه 

6/000/000 تومان

¤ بسته هشت ¤

انتخاب نام مناسب

شعار تبلیغاتی 2

طراحی لوگو پلن شش

انتخاب نام دامنه

طراحی سایت

طراحی صفحات پایه

سایت فروشگاهی 

تولید محتوا 50

درج محصول 30

تیزر تبلیغاتی ×

ست اداری ×

مشاوره سوشال مدیا

مشاوره اولیه 

8/000/000 تومان

¤ بسته نه ¤

انتخاب نام مناسب

شعار تبلیغاتی 2

طراحی لوگو پلن هفت

انتخاب نام دامنه

طراحی سایت

طراحی صفحات پایه

سایت فروشگاهی

تولید محتوا 75

درج محصول 30

تیزر تبلیغاتی 

ست اداری ×

مشاوره سوشال مدیا

مشاوره اولیه

12/000/000 تومان

¤ بسته ده ¤

انتخاب نام مناسب

شعار تبلیغاتی 2

طراحی لوگو پلن هشت

انتخاب نام دامنه

طراحی سایت

طراحی صفحات پایه

سایت فروشگاهی 

تولید محتوا 100

درج محصول 30

تیزر تبلیغاتی 

ست اداری 

مشاوره سوشال مدیا

مشاوره اولیه 

15/000/000 تومان

¤ بسته یازده ¤

انتخاب نام مناسب

شعار تبلیغاتی 3

طراحی لوگو پلن هشت

انتخاب نام دامنه

طراحی سایت

طراحی صفحات پایه

سایت فروشگاهی 

تولید محتوا 150

درج محصول 100

تیزر تبلیغاتی 

ست اداری 

مشاوره سوشال مدیا

مشاوره اولیه 

17/500/000 تومان

¤ بسته دوازده ¤

انتخاب نام مناسب دلخواه

شعار تبلیغاتی دلخواه

طراحی لوگو دلخواه

انتخاب نام دامنه دلخواه

طراحی سایت دلخواه

طراحی صفحات پایه دلخواه

سایت فروشگاهی دلخواه

تولید محتوا دلخواه

درج محصول دلخواه

تیزر تبلیغاتی دلخواه

ست اداری دلخواه

مشاوره سوشال مدیا دلخواه

مشاوره اولیه دلخواه

توافقی

BrandingDown